Προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για νέα διαδικτυακή απάτη

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με  ανακοίνωσή της στις 3.12.2020 επέστησε την προσοχή στους επενδυτές όσον αφορά στην αξιολόγηση των εταιρειών, με τις οποίες προτίθενται να συνεργαστούν ή συνεργάζονται ήδη, σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας τους. Ειδικότερα, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων ως συνήθης επιχειρηματική δραστηριότητα σε επαγγελματικό επίπεδο προϋποθέτει τη χορήγηση προηγούμενης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή αντίστοιχες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επομένως, οι επενδυτές πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας με εταιρείες, που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, οφείλουν να διαπιστώνουν μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αντίστοιχων εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ν. 4514/2018, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς την προβλεπόμενη νόμιμη άδεια συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Αφορμή για την ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στάθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών VITAFX (https://vitafx.com), την οποία φέρεται να διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία VITA IMPEX LTD με έδρα τo Ηνωμένο Βασίλειο, και η οποία, όπως διευκρινίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν δύναται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως απεικονίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος Ι΄ του ν. 4514/2018, ή/και να κατέχει χρήματα πελατών.

Όσο για την MFA (Markets Financial Authority), η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα της VITAFX (https://vitafx.com_ενότητα Νομικές Πληροφορίες) «εποπτεύει» την εν λόγω εταιρεία, αυτή δεν αποτελεί εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα φαίνεται να έχει εξαπατήσει πολλούς ανυποψίαστους επενδυτές, τα χρήματα των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ταξιδεύουν μεταξύ Ελλάδας, Μεγάλης Βρετανίας, Εσθονίας και Λιθουανίας. Οι επενδυτές δέχονται τηλεφωνήματα (από ελληνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς), και ενημερώνονται σε άπταιστα ελληνικά για τις μοναδικές ευκαιρίες που τους δίνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα για εύκολο και γρήγορο κέρδος, ακόμα και αν επενδύσουν χαμηλό κεφάλαιο της τάξεως των 250 Ευρώ. Η συνέχεια είναι πάνω κάτω γνωστή, τα χρήματα εξαφανίζονται και κάθε προσπάθεια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με εκπροσώπους της εταιρείας πέφτει στο κενό.

Η δύσκολη οικονομική και υγειονομική συγκυρία που βιώνουμε και η ολοένα αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των περιπτώσεων επενδυτικής διαδικτυακής απάτης. Οι φερόμενοι επενδυτικοί σύμβουλοι προσεγγίζουν τους υποψήφιους επενδυτές μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίζουν διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες και υπόσχονται ασφαλείς επενδύσεις κυρίως σε συνάλλαγμα (FOREX), πετρέλαιο και κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin.

Συνήθως οι πλατφόρμες αυτές φαίνεται ότι προσφέρουν λογικές ή υψηλές αποδόσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πράγματι αρχικά οι επενδύσεις εμφάνιζαν υψηλές αποδόσεις με αποτέλεσμα οι επενδυτές να επενδύουν ολοένα και περισσότερα χρήματα, θεωρώντας την επένδυσή τους επιτυχή ή ακόμα και να παροτρύνουν φίλους τους ή μέλη της οικογένειας τους να επενδύσουν. Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν ζητούσαν να τους αποδοθούν τα κέρδη τους, αυτά καθυστερούσαν με διάφορα προσχήματα και στο τέλος ο λογαριασμός που διατηρούσαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα απενεργοποιούνταν, με αποτέλεσμα την απώλεια του επενδυόμενου κεφαλαίου.

Τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτουν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και σύννομη λειτουργία επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή τη διενέργεια επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Οι επενδυτές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί πριν προβούν στη χορήγηση οποιωνδήποτε προσωπικών τους στοιχείων τους ή λάβουν απόφαση για οποιαδήποτε επένδυση. Το λιγότερο που έχουν να κάνουν είναι να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των εκάστοτε αρμόδιων εθνικών ή αλλοδαπών εποπτικών αρχών, προκειμένου να εξακριβώσουν, αν οι εταιρείες των οποίων τις υπηρεσίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν έχουν αδειοδοτηθεί νομίμως και φυσικά αν τυχόν έχουν αναρτηθεί για αυτές προειδοποιήσεις διαδικτυακής απάτης.

Η KKLegal έχοντας μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων Πληρωμών είναι σε θέση να παρέχει ασφαλή και σίγουρη καθοδήγηση τόσο σε επενδυτές, ώστε να αποφύγουν τις παγίδες διαδικτυακής απάτης, όσο και σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο τομέα για τη σύννομη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και την αποφυγή συνεργασιών, οι οποίες θα πλήξουν την επιχειρηματική τους φήμη και θα επισύρουν σημαντικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και απώλεια κεφαλαίων.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com